Dalczego warto:

Program nauczania dwujęzycznego (CLIL – Content and Language Integrated Learning), opracowany przez Szkołę Europejską -z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym - jest dla ucznia szansą uzyskania ponadstandardowych umiejętności, które mogą znacząco wpłynąć na kształt jego przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej. Sześcioletni, jednolity cykl programowy Szkoły Europejskiej w zakresie gimnazjum i liceum, umożliwia stopniowe osiąganie cennych kompetencji, zwieńczone uzyskaniem Matury Międzynarodowej, najwyższej rangi dyplomu szkolnictwa średniego na świecie (źródło: www.menis.pl)

gimnazjum niepubliczne Łódź,gimnazja prywatne Łódź,dobre gimnazjum Łódź,gimnazja niepubliczne Łódź,gimnazjum prywatne Łódź